تهيه و آماده سازي نقشه هاي رقومي و ارتباط مستقیم با سیستم شهرسازی

هدف اين سرویس تهيه نقشه هاي رقومي املاك سطح شهر ، شامل لايه وضع موجوداملاك ، لايه معابر ، لايه طرح هايتفصيلي ،لايه طرحهاي اجرايي وايجاد ارتباط بين نقشه هاي تهيه شده با سوابق پروندهاي املاك كه در پروژه هايساماندهي سوابق و ساماندهي وضع موجود املاك وارد بانكهاي اطلاعاتي شده است مي باشد.

GIS برای تحلیل سریع داده ها و همچنین نمایش سریع پردازش ها به صورت شماتیک ، تطبیق وضع موجود با قوانین شهرسازی و همچنین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت استفاده می شود. لزوم استفاده همزمان این فناوری پس از ممیزی املاک ، داشتن اطلاعات پایه و اولیه شروع برای ایجاد پایگاه داده ای منسجم و قابل اتکا است که در برنامه ریزی های مختلف شهرسازی و شهرداری ها بسیار موثر است.

سیستم GIS کنترل لایه ها و دیگر قابلیتهای مرتبط با شهرسازی

© Copyright by Tahlilgaran Amard Software Company