همواره داشتن درآمد پایدار برای ارگانی نیمه دولتی مانند شهرداری از نیازهای اساسی و کلیدی می باشد. ممیزی املاک مطمئن ترین راه برای دستیابی به این مهم می باشد. طبق قانون نوسازی ممیزی املاک هر 5 سال یک بار باید توسط شهرداری ها انجام گیرد تا شهرداری به عنوان متولی امور شهری از املاک و مستغلات در شهر مطلع گردد و نسبت به صدور فیش های نوسازی برای دریافت وصولی اقدام نماید. در راستای شناسایی دقیق املاک و همچنین داشتن الگویی مدون پس از انجام عملیات ممیزی توسط مامورین ممیزی ، پیاده سازی و تحلیل اطلاعات و داده ها توسط تحلیلگران GIS صورت می پذیرد.

شرکت تحلیلگران آمارد با در اختیار داشتن کادر با تجربه و متخصص در زمینه شهرسازی و سابقه فعالیت در شهر های مختلف کشور دانش فنی مورد نیاز و تیم اجرایی در مطالعات شهری و استقرار پایگاه داده GIS با روش های بروز را دارا می باشد از جمله روش های بکار گرفته شده استفاده از خدمات ممیزی نوین (نقشه برداری و عکس ها و تصاویر ماهواره ای) و انطباق نتایج حاصله با اطلاعات به دست آمده از برداشت های میدانی می باشد که علاوه بر دقت، سرعت انجام پروژه را افزایش داده است.

© Copyright by Tahlilgaran Amard Software Company